Український правопис

СКЛАДНІ ЧИСЛІВНИКИ ТА ЗАЙМЕННИКИ

§ 28. Складні числівники та займенники↑ "Правопис основи слова" \    1. Разом пишуться:    а) складні кількісні числівники: одинадцять, п’ятдесят, триста (трьохсот, трьомстам); page41    б) складні порядкові числівники й схожі з ними прикметники, останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний: дев’ятисотий, п’ятнадцятий, п’ятсоттридцятитисячний, шістдесятий, шістдесятип’ятимільйонний; багатотисячний, кількамільйонний. Примітка 1. Складені кількісні та порядкові числівники пишуться окремо: тисяча п’ятсот тридцять вісім, тисяча дев’ятсот вісімдесят восьмий. Примітка 2. Порядкові числівники, до складу яких входять слова з половиною й под., теж пишуться окремо: три з половиною тисячний загін. \    2. Через дефіс пишуться:    а) порядкові числівники, написані цифрами й літерами: 7-й, 10-ї, 11-го, 35-мільйонний, 3-тисячний, 4½-тисячний;    б) складні займенники з компонентами будь-, -будь, -небудь, казна-, хтозна- й под.: будь-котрий, будь-хто, будь-чий, будь-що, будь-який; котрий-будь, хто-будь, чий-будь, що-будь, який-будь; котрий-небудь, хто-небудь, чий-небудь, що-небудь, який-небудь; казна-що, хтозна-який; але: будь у кого, будь на чому, казна з ким, казна при кому (бо в середині таких слів з’являється прийменник). \
Ещё