Український правопис

ПРИСВІЙНІ ЗАЙМЕННИКИ

§ 75. Присвійні займенники↑ "Правопис закінчень відмінюваних слів" \    Відмінювання присвійних займенників                Однина         Множина    чол. і середн. рід  жін. рід Н.   мій моє         моя       мої Р.   мого            моєї      моїх Д.   моєму           моїй      моїм Зн.  = Н. або Р. моє  мою      моїх Ор.  моїм            моєю      моїми М.   ..моєму (моїм)    ...моїй     ...моїх \    Так само відмінюються займенники твій, свій.    Займенники наш, ваш відмінюються як прикметники твердої групи.    Займенник їхній відмінюється як прикметник м’якої групи. \
Ещё