Український правопис

ПРАВОПИС СЛІВ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

↑ "Український правопис"\ Приголосні § 86. "L у словах іншомовного походження" § 87. "G, H у словах іншомовного походження" § 88. "F, Ph, Th у словах іншомовного походження" § 89. "Неподвоєні й подвоєні приголосні" Передача звука J та голосних § 90. "J у словах іншомовного походження" § 91. "E, O, EU у словах іншомовного походження" E, Ö, EU Групи приголосних з голосними § 92. "Апостроф у словах іншомовного походження" § 93. "Ь у словах іншомовного походження" § 94. "Дифтонги AU, OU" § 95. "Дифтонги EI, EU, IJ, EY" § 96. "Кінцеві -TR, -DR" § 97. "Англійські W та TH" § 98. "Французькі LL та ILL" § 99. "Довгі голосні в прізвищах та іменах" § 100. "Відмінювання слів іншомовного походження" \
Ещё