ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА

↑ "Український правопис"\ §§ 1—20 "Літерні позначення звуків" Голосні Чергування голосних Чергування голосних у дієслівних коренях Приголосні Позначення м’якості приголосних Зміни приголосних при збігу їх Спрощення груп приголосних Подвоєння та подовження приголосних § 21 "Правопис префіксів" З-, (ІЗ-, ЗІ-) БЕЗ-, РОЗ-, ЧЕРЕЗ- та ін. ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ- §§ 22—24 "Правопис суфіксів" Іменникові суфікси Прикметникові та дієприкметникові суфікси Дієслівні суфікси Правопис складних слів § 25. "Загальні правила правопису складних слів" Сполучні звуки О, Е (Є) Складні слова без сполучного звука § 26. "Складні іменники" § 27. "Прикладки" § 28. "Складні числівники та займенники" § 29. "Складні прикметники" § 30. "Прислівники" § 31. "Прийменники" § 32. "Сполучники" § 33. "Частки" Вживання великої літери (букви) § 34. "Велика літера на початку речення" § 35. "Велика літера при звертаннях і в ремарках" § 36. "Велика та мала літери в рубриках" § 37. "Велика літера після двокрапки, на початку цитати тощо" § 38. "Велика літера у власних назвах" § 39. "Велика літера в складноскорочених назвах" § 40. "Графічні скорочення" Правила переносу § 41. "Орфографічні правила переносу" § 42. "Технічні правила переносу" § 43. "Знак наголосу" \

Український правопис 

ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ →← ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ

T: 0.082737367 M: 3 D: 3