ПРАВОПИС ЗАКІНЧЕНЬ ВІДМІНЮВАНИХ СЛІВ

↑ "Український правопис"\ §§ 44—66 "Іменник" I відміна II відміна III відміна IV відміна Прикметник § 67. "Групи прикметників" Тверда група прикметників М’яка група прикметників § 68. "Зразки відмінювання прикметників" § 69. "Ступенювання прикметників" Числівник § 70. "Кількісні числівники" § 71. "Порядкові числівники" § 72. "Дробові числівники" Займенник § 73. "Особові займенники" § 74. "Зворотний займенник" § 75. "Присвійні займенники" § 76. "Вказівні займенники" § 77. "Питальні займенники" § 78. "Означальні займенники" § 79. "Складні займенники" (неозначені й заперечні) Дієслово § 80. "Дійсний спосіб" Теперішній час Поділ дієслів на дієвідміни Друга дієвідміна Перша дієвідміна Зміни приголосних у дієсловах, дієприкметниках і віддієслівних іменниках Відмінювання дієслів ДАТИ, ЇСТИ, ВІСТИ (ВІДПОВІСТИ й под.), БУТИ Майбутній час Минулий і давноминулий час § 81. "Наказовий спосіб" § 82. "Умовний спосіб" § 83. "Неозначена форма дієслова" (інфінітив) § 84. "Дієприкметник" Дієприкметники активного стану Дієприкметники пасивного стану § 85. "Дієприслівник" \

Український правопис 

ПРАВОПИС ОСНОВИ СЛОВА →← ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ

T: 0.072461323 M: 3 D: 3