ПОХІДНІ ПРИКМЕТНИКИ ВІД СКЛАДНИХ ІМЕН ТА ПРІЗВИЩ

§ 107. Похідні прикметники від складних імен та прізвищ↑ "Правопис власних назв" \    1. Прикметники від складних особових імен, що пишуться через дефіс, зберігають це написання: Жан-Жак — жан -жаківський. \    2. Прикметники від китайських, корейських, в’єтнамських та індонезійських особових назв пишуться разом: Мао Цзедун — маоцзедунівський, Кім Ір Сен — кімірсенівський. \    3. Прикметники від прізвищ типу ван Бетховен, фон Бісмарк утворюються тільки від іменника: бетховенський, бісмарківський. Якщо прикметник утворюється від прізвища page138 з часткою, артиклем тощо, то він пишеться разом: де Голль — деголлівський, Нур ед Дін — нуреддінівський. Прикметники від прізвищ типу Д’Аламбер зберігають апостроф після частки: д’аламберівський. \    4. Не утворюються прикметники:    а) від складних прізвищ, прізвиськ і псевдонімів типу Гулак-Артемовський, Марко Вовчок, Річард Левове Серце. Примітка. Прикметник, утворений від імені та прізвища, пишеться через дефіс: Вальтер Скотт — вальтер-скоттівський, Жуль Верн — жуль-вернівський, Марк Твен — марк-твенівський;    б) від тюркських, вірменських, арабських та ін. особових назв типу Керогли, Осман-паша тощо;    в) від невідмінюваних іншомовних прізвищ типу ді Вітторіо, Ламетрі, Д’Обіньє. \

Український правопис 

ПРАВОПИС ВЛАСНИХ НАЗВ →← ПОРЯДКОВІ ЧИСЛІВНИКИ

T: 0.116104983 M: 3 D: 3