ПОДІЛ НА ВІДМІНИ

§ 44. Поділ на відміни↑ "Іменник" \    За належністю до роду та за відмінковими закінченнями всі іменники поділяються на чотири відміни. \    I відміна: іменники переважно жін. й деякі іменники чол. роду, а також спільного роду із закінченнями -а, -я в називному відмінку однини: вага, гиря, машина, партія, праця; воєвода, дядя; голова, сирота, убивця. \    II відміна:    а) іменники чол. роду з кінцевим приголосним основи та із закінченням -о в наз. відмінку (переважно назви осіб): бік, велетень, завод, край, майстер, товариш; батько, Дніпро, Петро; татуньо;    б) іменники середн. роду із закінченнями -о, -е, -я (крім іменників із суфіксами -ат-, -ят-, -ен- при відмінюванні): вікно, місто; море, поле, прізвище; весілля, життя, знання; також іменники всіх родів із суфіксами згрубілості -ищ-е, -иськ-о: вітрище (від вітер), дівчисько (від дівча), свекрушисько (від свекруха). \    III відміна: іменники жін. роду з кінцевим приголосним основи: вість, любов, міць, річ, розкіш, сіль, тінь, а також слово мати, в якому при відмінюванні з’являється суфікс -ер-. \    IV відміна: іменники середн. роду:    а) із закінченнями -а, -я, що приймають перед більшістю відмінкових закінчень суфікси -ат-, -ят-: гуся (гусяти), дівча (дівчати), лоша (лошати), теля (теляти);    б) із закінченням -я (із суфіксом -ен- при відмінюванні): ім’я (імені), плем’я (племені). \

Український правопис 

ПОДІЛ НА ГРУПИ →← ПИТАЛЬНІ ЗАЙМЕННИКИ

T: 0.078615998 M: 3 D: 3