ОЗНАЧАЛЬНІ ЗАЙМЕННИКИ

§ 78. Означальні займенники↑ "Правопис закінчень відмінюваних слів" \    Відмінювання означальних займенників                    Однина            Множина      чол. і середн. рід      жін. рід Н.   весь (увесь, ввесь)     вся (уся)     всі (усі)      все (усе) Р.   всього                всієї        всіх Д.   всьому               всій         всім Зн.  = Н. або Р. все (усе)   всю         = Н. або Р. Ор.  всім                  всією       всіма М.   ...всьому (всім)        ...всій        ...всіх \ Примітка 1. У всіх відмінках у й в чергуються за загальним правилом (див. "§ 11"). Займенники кожен (кожний), всякий, всілякий, самий і самий (напр.: самий хліб, але той самий), сам (сами, самі) відмінюються як прикметники твердої групи. page107 Примітка 2. Після прийменників наголос переходить з останнього складу на передостанній у таких займенникових формах, як: до мене, до тебе, на себе, з нього, у неї, біля кого (когось), від того, від чого (чогось), у цього, з усього, на тому, при цьому, в чому (чомусь), в усьому. Але коли прийменник відноситься не до займенника, а до іншої частини мови, до якої цей займенник прилягає, то наголос не змінюється: до його хати, до її дому. \

Український правопис 

ОРФОГРАФІЧНІ ПРАВИЛА ПЕРЕНОСУ →← НЕСЛОВ’ЯНСЬКІ ПРІЗВИЩА

T: 0.079900993 M: 3 D: 3