НЕНАГОЛОШЕНИЙ О

§ 1. Ненаголошений О↑ "Літерні позначення звуків" \    1. У складах із ненаголошеним о пишеться та сама літера (буква) о, що й під наголосом: боїться (бо боязко), голубка (бо голуб); дощу (бо дощ), робіть (бо робить), розумний (бо розум).    О пишеться й у таких словах, де сумнівний із правописного погляду звук наголосом не перевіряється: лопух, сокира, союз. \    2. У деяких словах на місці о перед постійно наголошеним а (я) маємо у вимові й на письмі а: багатий, багато, багатство, багаття, багач, гарячий, гарячка (пор. горіти), гаразд, кажан, калач, качан, хазяїн, а також у деяких похідних з іншим наголосом: багатир (багач), гаряче; але: гончар, корявий, лопата, поганий, ропа, солдат, товар, а також богатир (велетень, герой), монастир. Примітка. Про суфікси -ова-, -ува-, -оват-, -овит-, -уват- див. "§ 23", п. 8; "§ 24", п. 1. \

Український правопис 

НЕПОДВОЄНІ Й ПОДВОЄНІ ПРИГОЛОСНІ →← НЕНАГОЛОШЕНІ Е, И

T: 0.082885506 M: 3 D: 3