ЛІТЕРНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ

↑ "Правопис основи слова"\ ГОЛОСНІ § 1. "Ненаголошений О" § 2. "Ненаголошені Е, И" § 3. "Літера І" § 4. "Літера Ї" § 5. "Літери Я, Ю, Є" § 6. "Апостроф" § 7. "Сполучення ЙО, ЬО" Чергування голосних § 8. "Чергування О — І, Е — І" О, Е, що не переходять в І Відхилення в чергуванні О — І, Е — І § 9. "Чергування Е — О після Ж, Ч, Ш, Щ, ДЖ, Й" Чергування голосних у дієслівних коренях § 10. "Чергування О — А" Е (невипадний) — І (невипадний) Е (випадний) — И § 11. "Чергування У — В" § 12. "Чергування І — Й" § 13. "Чергування З — ІЗ — ЗІ" (ЗО) \ ПРИГОЛОСНІ § 14. "Літера Г" § 15. "Літера Ґ" Позначення м’якості приголосних § 16. "Коли пишеться Ь" § 17. "Коли Ь не пишеться" § 18. "Зміни приголосних при збігу їх" Зміни груп приголосних -ЦЬК-, -СЬК-, -ЗЬК-, -СК-, -ШК-, -ЗК-, -СТ- Зміни приголосних перед -СЬК(ИЙ), -СТВ(О) Зміни приголосних перед -Ш(ИЙ) у вищому ступені прикметників (прислівників) -ЧН-, -ШН- § 19. "Спрощення груп приголосних" -Ж(Д)Н-, -З(Д)Н-, -С(Т)Н-, -С(Т)Л- -З(К)Н-, -С(К)Н- -С(Л)Н- § 20. "Подвоєння та подовження приголосних" Подвоєння приголосних при їх збігу -ЕНН(ИЙ), -АНН(ИЙ) Подовження приголосних перед Я, Ю, Є, І \

Український правопис 

ЛАПКИ →← ЛІТЕРИ Я, Ю, Є

T: 0.087866965 M: 3 D: 3