ЛІТЕРИ Я, Ю, Є

§ 5. Літери Я, Ю, Є↑ "Літерні позначення звуків" \    Літери я, ю, є пишуться: \    1. На початку слова й після голосного для позначення звукосполучень й + а, й + у, й + е: якість, знаю, твоє, а також після й у словах війя (війю, на війї), майя. page9 \    2. Після приголосного для позначення сполучення м’якого приголосного з а, у, е: ряд, люди, останнє. \

Український правопис 

ЛІТЕРНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЗВУКІВ →← ЛІТЕРА Ґ

T: 0.087026346 M: 3 D: 3