E F G I J L І А В Г Д З К Л Н О П Р С Т У Ф Ч Ь 
ЛІТЕРА Г
§ 14. Літера Г↑ "Літерні позначення звуків" \    Літера г передає на письмі гортанний щілинний приголосний як в українських словах: гадка, гей, могутній, плуг, так і в іншомовних (на місці h, g) давнішого походження: газета, генерал, грамота, Євангеліє; Гегель, Гомер, Англія, Гаага, а також у недавніх запозиченнях, часто вживаних, особливо в звукосполученнях гео-, -лог-, -гог-, -грам-, -граф-: агітація, агресія, горизонт, магазин; географія, геологія, педагог, кілограм, фотографія (див. ще "§ 87"). \

Український правопис  2018

← ЛІТЕРА ЇЛІТЕРА Ґ →

T: 0.160031532 M: 5 D: 3