E F G I J L І А В Г Д З К Л Н О П Р С Т У Ф Ч Ь 
ЛІТЕРА Ї
§ 4. Літера Ї↑ "Літерні позначення звуків" \    Літера ї на позначення звукосполучення й + і пишеться: \    1. На початку слова й після голосного: їжа, їжак, їздець, їздити, їх, їхати; доїхати, приїхати, країна, мої, твої. \    2. Після м’якого приголосного (на письмі — з м’яким знаком): Ананьїн, Віньї. \    3. Після твердого приголосного (на письмі — з апострофом): з’їзд, об’їхати, Захар’їн. \    4. Також в іншомовних словах після голосного: архаїчний, героїзм, героїчний, егоїзм, егоїстичний, еліпсоїд, наївний, прозаїк, руїна, целулоїд (див. ще "§ 90", п. 5, б). Примітка. Ї не пишеться після префікса, якщо префікс закінчується голосним, а наступний склад починається з і (а не з ї): переінакшити, доісторичний, поінформувати; так само ї не пишеться у складних словах, де перша частина закінчується голосним, а друга починається з і: староіндійський. \

Український правопис  2018

← ЛІТЕРА ІЛІТЕРА Г →

T: 0.133106972 M: 5 D: 3