ЛІТЕРА Ї

§ 4. Літера Ї↑ "Літерні позначення звуків" \    Літера ї на позначення звукосполучення й + і пишеться: \    1. На початку слова й після голосного: їжа, їжак, їздець, їздити, їх, їхати; доїхати, приїхати, країна, мої, твої. \    2. Після м’якого приголосного (на письмі — з м’яким знаком): Ананьїн, Віньї. \    3. Після твердого приголосного (на письмі — з апострофом): з’їзд, об’їхати, Захар’їн. \    4. Також в іншомовних словах після голосного: архаїчний, героїзм, героїчний, егоїзм, егоїстичний, еліпсоїд, наївний, прозаїк, руїна, целулоїд (див. ще "§ 90", п. 5, б). Примітка. Ї не пишеться після префікса, якщо префікс закінчується голосним, а наступний склад починається з і (а не з ї): переінакшити, доісторичний, поінформувати; так само ї не пишеться у складних словах, де перша частина закінчується голосним, а друга починається з і: староіндійський. \

Український правопис 

ЛІТЕРА Г →← ЛІТЕРА І

T: 0.090326332 M: 3 D: 3