КІЛЬКІСНІ ЧИСЛІВНИКИ

§ 70. Кількісні числівники↑ "Правопис закінчень відмінюваних слів" \    1. Числівник один, одне (одно), одна відмінюється так: \                    Однина               Множина     чол. і середн. рід     жін. рід Н.   один, одне (одно)      одна            одні Р.   одного               однієї (одної)     одних Д.   одному               одній           одним Зн.  = Н. або Р. одне (одно)   одну           =Н. або Р. Ор.  одним                однією (одною)   одними М.   ...одному (однім)       ...одній          ...одних \ Примітка. У висловах один до одного й под. наголос у слові одного, одному, одній і т. д. — на першому складі. \    2. Інші кількісні числівники відмінюються так: \ Н.   два дві    три        чотири Р.   двох      трьох       чотирьох Д.   двом      трьом      чотирьом Зн.  = Н. або Р.  = Н. або Р.  = Н. або Р. Ор.  двома     трьома     чотирма М.   ...двох     ...трьох    ...чотирьох page102 \ Н.   п’ять             шість Р.   п’яти, п’ятьох      шести, шістьох Д.   п’яти, п’ятьом      шести, шістьом Зн.  п’ять або п’ятьох    шість або шістьох Ор.  п’ятьма, п’ятьома   шістьма, шістьома М.   ...п’яти, п’ятьох    ...шести, шістьох \ Н.   сім           вісім Р.   семи, сімох    восьми, вісьмох Д.   семи, сімом    восьми, вісьмом Зн.  сім або сімох   вісім або вісьмох Ор.  сьома, сімома   вісьма, вісьмома М.   ...семи, сімох   восьми, вісьмох \    3. Як п’ять або шість відмінюються числівники дев’ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п’ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев’ятнадцять, двадцять, тридцять. \    4. Складні числівники п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, вісімдесят відмінюються за таким зразком: \ Н.   п’ятдесят Р.   п’ятдесяти, п’ятдесятьох Д.   п’ятдесяти, п’ятдесятьом Зн.  п’ятдесят або п’ятдесятьох Ор.  п’ятдесятьма, п’ятдесятьома М.   ...п’ятдесяти, ...п’ятдесятьох \    5. Складні числівники двісті, триста, чотириста, п’ятсот, шістсот, сімсот, вісімсот, дев’ятсот відмінюються за такими зразками: \ Н.   двісті       п’ятсот Р.   двохсот      п’ятисот Д.   двомстам    п’ятистам Зн.  двісті        п’ятсот Ор.  двомастами  п’ятьмастами, п’ятьомастами М.   ...двохстах   ...п’ятистах \    6. У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини: з чотирьохсот сімдесяти восьми тисяч шестисот п’ятдесяти дев’яти (гривень). page103 \    7. Числівники сорок, дев’яносто, сто в родовому, давальному, орудному й місцевому відмінках уживаються з закінченням -а: сорока, дев’яноста, ста. \    8. Збірні числівники двоє, обоє, троє в непрямих відмінках мають форми від два, оба (давня форма), три: двох, двом..., обох, обом..., трьох, трьом... \    9. Збірний числівник обидва (обидві) має в непрямих відмінках такі форми: обох, обом, обома, на обох. \    10. Збірні числівники четверо, п’ятеро, шестеро, семеро, восьмеро, дев’ятеро, десятеро, одинадцятеро в непрямих відмінках мають форми відповідних кількісних числівників: чотирьох, чотирьом..., п’ятьох, п’ятьом..., шістьох, шістьом... і т. д. \    11. Числові назви тисяча, мільйон, мільярд відмінюються як іменники. \    12. Неозначено-кількісні числівники кільканадцять, кількадесят відмінюються як числівник п’ять: кільканадцяти й кільканадцятьох, кількадесятьма й кількадесятьома. \

Український правопис 

КІНЦЕВІ TR, DR →← ЗРАЗКИ ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

T: 0.091098594 M: 3 D: 3