КРАПКИ

§ 122. Крапки (...)↑ "Найголовніші правила пунктуації" \    Крапки ставляться: \    1. На позначення перерваності або недокінченості мови:    Я тепер знаю... Але тоді, ви розумієте... Тоді я... я... І ще Аркадій... Ясно вам... Так... (Корнійчук). Юнак розплющив очі: синь! Літак... Димки... І височінь (Тичина). Примітка. Крапки ставляться в середині речення при великій паузі, коли далі висловлюється щось несподіване: Макар Іванович не збрехав: він справді заслаб... від страху (Коцюбинський). Це за такими, певно, здавна, відколи зорі у Ковші, все плаче й плаче Ярославна — В Путивлі... в музиці... в душі (Костенко). \    2. На позначення уривчастості мови від хвилювання, зворушення й узагалі сильних переживань:    Я... я спокійніша... Ти не звертай уваги... так, трохи нерви... (Коцюбинський). Плачеш?.. в груди б’єш, конаєш... Я конаю, мати, й сам... Ой... нащо ж... малу дитину Доручала... ти... степам... (Олесь). Примітка. У реченнях питальних і окличних у таких випадках ставиться знак питання або знак оклику та дві крапки вряд: Встає народ, гудуть мости, Рокочуть ріки ясноводі!.. (Рильський). Стражники на людей стріляли, це відомо, а щоб селяни?.. (Гордієнко). \    3. На позначення пропуску в цитаті, а також коли цитата береться з середини речення або коли цитоване речення наводиться не до кінця:    Про цей переклад «Іліади» І. Франко сказав: «...се не популяризований, але справді націоналізований наш український Гомер, і то націоналізований так щасливо, що я не знаю нації, яка могла б похвалитися подібною працею» (Кундзич). page179    Антиподом Чіпки є дрібний власник Грицько, що пнеться у великі господарі: «...до багачів горнувся, а на голоту дивився згорда», хоч сам вийшов з бідноти (З наукової літератури). \

Український правопис 

ЛІТЕРА І →← КРАПКА З КОМОЮ

T: 0.097785838 M: 3 D: 3