КРАПКА

§ 115. Крапка (.)↑ "Найголовніші правила пунктуації" \    Крапка ставиться: \    1. У кінці розповідного речення або спонукального, якщо воно вимовлене без окличної інтонації:    Весь народ піднімається до мене. Йдуть з усієї України та й ще йтимуть. Посилав універсали з Січі, тепер хочу скласти універсал із Чигирина (Загребельний). Як парость виноградної лози, Плекайте мову. Пильно й ненастанно Політь бур’ян (Рильський). \    2. У кінці пов’язаних між собою частин розповідного тексту, коли автор хоче навмисно подати їх інтонаційно відокремленими одна від одної:    А я ходжу. Рівним, розміреним кроком, через усю хату, з кутка в куток. З кутка в куток (Коцюбинський). \    3. У кінці рубрик переліку, коли вони досить розвинені й кожна з них становить закінчене речення:    Відзначаючи ювілей видатного українського вченого-сходознавця, одного з засновників Академії наук України, академіка АН України А. Ю. Кримського, загальні збори Академії наук України постановили:    1. З метою відродження й розвитку національної школи сходознавства як важливого наукового компоненту інтелектуального потенціалу України створити в системі АН України Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського.    2. Видати повне зібрання творів академіка АН України А. Ю. Кримського. page152    3. Порушити клопотання перед Кабінетом Міністрів України про створення будинку-музею академіка АН України А. Ю. Кримського в м. Звенигородці Черкаської області (З «Вісника АН України»). \    4. Після речення, за яким розпочинається виклад розгорненої розповіді, опис тощо:    А діло було таке. Студенти з царського садка пішли в гості до знайомого купця, котрий жив далеко, аж на Орданському. Той купець мав багацько дочок, не дуже гарних. Він закликав до себе десятками всяких студентів, годував, поїв їх і чимало дочок повидавав уже заміж за світських і духовних. Студенти часто гуляли там до півночі й цілою юрбою перелазили потім стіну Братського монастиря (Нечуй-Левицький). \    5. Як знак незакінченості слова на письмі, напр.: т. або тов. (товариш), гр. (громадянин) (про скорочені слова див. "§ 39", "§ 40"). Примітка 1. Крапка не ставиться: а) в абревіатурах між складовими частинами: ООН, МАУ, неп; б) у скороченнях назв метричних мір: г (грам), кг (кілограм), м (метр), мм (міліметр), т (тонна); в) у кінці заголовків, на вивісках і штампах. Примітка 2. Про вживання крапки замість коми див. "§ 118", Б, п. 2, прим. 1. \

Український правопис 

КРАПКА З КОМОЮ →← КОМА

T: 0.138691928 M: 3 D: 3