КОЛИ ПИШЕТЬСЯ Ь

§ 16. Коли пишеться Ь↑ "Літерні позначення звуків" \    Знаком ь позначається м’якість приголосних звуків. \    1. Ь пишеться:    а) після м’яких д, т, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова та складу: вісь, ґедзь, кінь, мідь, наморозь, палець, суть, швець; близько, восьмий, ганьба, Грицько, дядько, кільце, молотьба;    б) після м’яких приголосних у середині складу перед о: дьоготь, дзьоб, льон, сьомий, трьох, тьохкати. Примітка. Про вживання ь у словах іншомовного походження див. "§ 93"; у прізвищах — "§ 104", п. 9, "§ 109", п. 9. \    2. Зокрема ь пишеться:    а) у словах на:    1) -зький, -ський, -цький; -зькість, -ськість, -цькість; -зько, -сько, -цько; -зькому, -ському, -цькому; -зьки, -ськи, -цьки: близький, вузький, волинський, донецький; близькість, людськість; близько, військо, багацько; по-французькому (по-франиузьки), по-українському (по-українськи), по-німецькому (по-німецьки). Примітка. У словах баский, боязкий, в’язкий, дерзкий, жаский, ковзкий, плаский (плоский), порский, різкий і похідних утвореннях: боязкість, в’язкість, баско, різко тощо знак м’якшення не пишеться, оскільки тут з, с разом із к не творять суфіксів -зк-, -ск-;    2) -енька, -енько, -онька, -онько; -енький, -есенький, -ісінький, -юсінький: рученька, батенько, голівонька, соколонько; гарненький, малесенький, свіжісінький, тонюсінький;    б) після м’якого л перед наступним приголосним: їдальня, кільце, ковальський, пальці, рибальство, сільський, спільник. Примітка. Не ставиться м’який знак після л у групах -лц-, -лч-, коли вони походять із -лк-: балка — балці, галка — галці, галченя, монголка — монголці, Наталка — Наталці, Наталчин, рибалка — рибалці, рибалчин, спілка — спілці, спілчанський; але: Галька — Гальці, Гальчин;    в) у родовому відмінку множини іменників жіночого роду м’якої групи I відміни й середнього роду на -нн(я), page21 -ц(е) II відміни: друкарень, їдалень, крамниць, матриць, пісень, робітниць, стаєнь; бажань, знань, кілець, місць, сердець і серць;    г) у дієслівних формах дійсного та наказового способу: будить, будять, здається, косить, косять, коситься, робить, роблять, робиться, ходить, ходять; будь, будьте, винось, виносьте, виносься, кинь, киньте, стань, станьте, трать, тратьте (див. ще "§ 83", прим. 1). Примітка. Про вживання ь у словах іншомовного походження та у власних назвах див. "§ 93"; "§ 109", п. 9. \

Український правопис 

КОЛИ Ь НЕ ПИШЕТЬСЯ →← КІНЦЕВІ TR, DR

T: 0.104221198 M: 3 D: 3