ЗРАЗКИ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ

§ 46. Зразки відмінювання іменників↑ "Іменник" \ Перша відміна, тверда група       Однина    Множина Н.   фабрик-а    фабрик-и Р.   фабрик-и    фабрик Д.   фабриц-і    фабрик-ам Зн.  фабрик-у    фабрик-и Ор.  фабрик-ою   фабрик-ами М.   ...фабриц-і   ...фабрик-ах Кл.  фабрик-о    фабрик-и \ Перша відміна, м’яка група       Однина      Множина Н.   робітниц-я    робітниц-і Р.   робітниц-і    робітниць Д.   робітниц-і    робітниц-ям Зн.  робітниц-ю    робітниць Ор.  робітниц-ею   робітниц-ями М.   ...робітниц-і   ...робітниц-ях Кл.  робітниц-е    робітниц-і \     Однина    Множина Н.   наді-я    наді-ї Р.   наді-ї    надій Д.   наді-ї    наді-ям Зн.  наді-ю    наді-ї Ор.  наді-єю   наді-ями М.   ...наді-ї   ...наді-ях Кл.  наді-є    наді-ї page77 \ Перша відміна, мішана група      Однина    Множина Н.   площ-а    площ-і Р.   площ-і    площ Д.   площ-і    площ-ам Зн.  площ-у    площ-і Ор.  площ-ею   площ-ами М.   ...площ-і   ...площ-ах Кл.  площ-е    площ-і \ Друга відміна, тверда група       Однина           Множина Н.   робітник           робітник-и Р.   робітник-а         робітник-ів Д.   робітник-ові (-у)   робітник-ам Зн.  робітник-а         робітник-ів Ор.  робітник-ом        робітник-ами М.   ...робітник-ові, -у  ...робітник-ах Кл.  робітник-у         робітник-и      робітнич-е \       Однина           Множина Н.   сталевар           сталевар-и Р.   сталевар-а         сталевар-ів Д.   сталевар-ові (-у)   сталевар-ам Зн.  сталевар-а         сталевар-ів Ор.  сталевар-ом       сталевар-ами М.   ...сталевар-ові, -і  ...сталевар-ах Кл.  сталевар-е         сталевар-и \     Однина    Множина Н.   міст-о    міст-а Р.   міст-а    міст Д.   міст-у    міст-ам Зн.  міст-о    міст-а Ор.  міст-ом   міст-ами М.   ...міст-і   ...міст-ах Кл.  міст-о    міст-а \ Друга відміна, м’яка група       Однина            Множина Н.   учитель             учител-і Р.   учител-я            учител-ів Д.   учител-еві(-ю)      учител-ям Зн.  учител-я            учител-ів Ор.  учител-ем           учител-ями М.   ...учител-еві, -і, -ю  ...учител-ях Кл.  учител-ю            учител-і \       Однина              Множина Н.   секретар              секретар-і Р.   секретар-я            секретар-ів Д.   секретар-еві (-ю)      секретар-ям Зн.  секретар-я            секретар-ів Ор.  секретар-ем           секретар-ями М.   ...секретар-еві, -і, -ю  ...секретар-ях Кл.  секретар-ю            секретар-і \     Однина       Множина Н.   край         кра-ї Р.   кра-ю        кра-їв Д.   кра-єві (-ю)  кра-ям Зн.  край          кра-ї Ор.  кра-єм       кра-ями М.   ...кра-ї, -ю   ...кра-ях Кл.  кра-ю        кра-ї \     Однина     Множина Н.   місц-е     місц-я Р.   місц-я     місць Д.   місц-ю    місц-ям Зн.  місц-е     місц-я Ор.  місц-ем    місц-ями М.   ...місц-і    ...місц-ях Кл.  місц-е     місц-я page78 \ Друга відміна, мішана група     Однина                 Множина Н.   товариш                товариш-і Р.   товариш-а              товариш-ів Д.   товариш-еві (-у)        товариш-ам Зн.  товариш-а               товариш-ів Ор.  товариш-ем             товариш-ами М.   ...товариш-еві, -і, -у    ...товариш-ах Кл.  товариш-у               товариш-і \     Однина            Множина Н.   школяр            школяр-і Р.   школяр-а          школяр-ів Д.   школяр-еві (-у)    школяр-ам Зн.  школяр-а          школяр-ів Ор.  школяр-ем         школяр-ами М.   ...школяр-еві, -і   ...школяр-ах Кл.  школяр-е          школяр-і \     Однина        Множина Н.   прізвищ-е     прізвищ-а Р.   прізвищ-а     прізвищ Д.   прізвищ-у     прізвищ-ам Зн.  прізвищ-е     прізвищ-а Ор.  прізвищ-ем    прізвищ-ами М.   ...прізвищ-і    ...прізвищ-ах Кл.  прізвищ-е     прізвищ-а \ Третя відміна     Однина      Множина Н.   радість      радост-і Р.   радост-і     радост-ей Д.   радост-і     радост-ям Зн.  радість       радост-і Ор.  радіст-ю     радост-ями М.   ...радост-і    ...радост-ях Кл.  радост-е     радост-і \     Однина   Множина Н.   тінь      тін-і Р.   тін-і     тін-ей Д.   тін-і     тін-ям Зн.  тінь      тін-і Ор.  тінн-ю   тін-ями М.   ...тін-і   ...тін-ях Кл.  тін-е     тін-і \     Однина        Множина Н.   подорож       подорож-і Р.   подорож-і     подорож-ей Д.   подорож-і     подорож-ам Зн.  подорож       подорож-і Ор.  подорожж-ю    подорож-ами М.   ...подорож-і    ...подорож-ах Кл.  подорож-е     подорож-і page79 \ Четверта відміна     Однина        Множина Н.   курч-а        курч-ат-а Р.   курч-ат-и     курч-ат Д.   курч-ат-і     курч-ат-ам Зн.  курч-а        курч-ат(а) Ор.  курч-ам       курч-ат-ами М.   ...курч-ат-і    ...курч-ат-ах Кл.  курч-а        курч-ат-а \     Однина             Множина Н.   ім’-я               ім-ен-а Р.   ім-ен-і, ім’-я       ім-ен Д.   ім-ен-і            ім-ен-ам Зн.  ім’-я               ім-ен-а Ор.  ім-ен-ем, ім’-ям    ім-ен-ами М.   ...ім-ен-і          ...ім-ен-ах Кл.  ім’-я              ім-ен-а \

Український правопис 

ЗРАЗКИ ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ →← ЗНАК ПИТАННЯ

T: 0.103638217 M: 3 D: 3