ЗРАЗКИ ВІДМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ

§ 68. Зразки відмінювання прикметників↑ "Правопис закінчень відмінюваних слів" \ Однина, тверда група     чол. рід              середн. рід          жін. рід Н.   гарн-ий             гарн-е             гарн-а Р.   гарн-ого             гарн-ого           гарн-ої Д.   гарн-ому            гарн-ому           гарн-ій Зн.  = Н. або Р.            гарн-е             гарн-у Ор.  гарн-им             гарн-им            гарн-ою М.   ...гарн-ому (-ім)    ...гарн-ому (-ім)      ...гарн-ій \     чол. рід             середн. рід           жін. рід Н.   братів              братов-е            братов-а Р.   братов-ого          братов-ого          братов-ої Д.   братов-ому         братов-ому          братов-ій Зн.  = Н. або Р.           братов-е            братов-у Ор.  братов-им          братов-им           братов-ою М.   ...братов-ому (-ім)   ...братов-ому (-ім)   ...братов-ій \ Однина, м’яка група     чол. рід      середн. рід     жін. рід Н.   син-ій       син-є        син-я Р.   синь-ого     синь-ого     синь-ої Д.   синь-ому    синь-ому     син-ій Зн.  = Н. або Р.    син-є        син-ю Ор.  син-ім       син-ім       синь-ою М.   ...синь-ому  ...синь-ому    ...син-ій      (син-ім)     (син-ім) \     чол. рід         середн. рід       жін. рід Н.   безкра-їй       безкра-є        безкра-я Р.   безкрай-ого     безкрай-ого     безкрай-ої Д.   безкрай-ому     безкрай-ому    безкра-їй Зн.  = Н. або Р.       безкра-є        безкра-ю Ор.  безкра-їм       безкра-їм       безкрай-ою М.   ...безкрай-ому   ...безкрай-ому   ...безкра-їй page100      (безкра-їм)      (безкра-їм) \ Множина, тверда група Н.   гарн-і      братов-і Р.   гарн-их     братов-их Д.   гарн-им     братов-им Зн.  = Н. або Р.   = Н. або Р. Ор.  гарн-ими    братов-ими М.   ...гарн-их    ...братов-их \ Множина, м’яка група Н.   син-і      безкра-ї Р.   син-іх     безкра-їх Д.   син-ім     безкра-їм Зн.  = Н або Р.   = Н. або Р. Ор.  син-іми    безкра-їми М.   ...син-іх    ...безкра-їх \    Увага 1. Прикметникові іменники типу будівничий, лютий (місяць), подорожній тощо відмінюються як прикметники: до будівничого, будівничі, з будівничими; лютого, в лютому. Пор. у сполученнях: Сьогодні п’яте лютого й П’ятого лютого 1988 року. \    Увага 2. Прикметники, складені з -лиций: білолиций, блідолиций, круглолиций, повнолиций тощо, відмінюються так: \ Однина     чол. рід          середн. рід         жін. рід Н.   білолиц-ий      білолиц-е         білолиц-я Р.   білолиць-ого     білолиць-ого      білолиць-ої Д.   білолиць-ому    білолиць-ому      білолиц-ій Зн.  = Н. або Р.        білолиц-е         білолиц-ю Ор.  білолиц-им      білолиц-им        білолиць-ою М.   ...білолиць-ому   ...білолиць-ому     ...білолиц-ій      (білолиц-ім)      (білолиц-ім) \ Множина Н.   білолиц-і Р.   білолиц-их Д.   білолиц-им Зн.  = Н. або Р. Ор.  білолиц-ими М.   ...білолиц-их \

Український правопис 

КІЛЬКІСНІ ЧИСЛІВНИКИ →← ЗРАЗКИ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ

T: 0.095565454 M: 3 D: 3