ЗНАК НАГОЛОСУ

§ 43. Знак наголосу↑ "Правопис основи слова" \    Знак наголосу ставиться на маловідомих словах (локалізмах і т. ін.), а також тоді, коли слово може вживатися з двома наголосами, змінюючи при цьому своє значення; пор.: Ми сходили на гору й Ми сходили на гору та повернулися додому ще завидна; Образи (від дієслова ображати), образи (художні, літературні), образи (ікони). \

Український правопис 

ЗНАК ОКЛИКУ →← ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ЗБІГУ ЇХ

T: 0.134033634 M: 3 D: 3