ЗВОРОТНИЙ ЗАЙМЕННИК

§ 74. Зворотний займенник↑ "Правопис закінчень відмінюваних слів" \    Відмінювання зворотного займенника \ Н.   — Р.   себе Д.   собі Зн.  себе Ор.  собою М.   ...собі \

Український правопис 

ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ ЗБІГУ ЇХ →← ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ СКЛАДНИХ СЛІВ

T: 0.093035834 M: 3 D: 3