ДІЄСЛІВНІ СУФІКСИ

§ 24. Дієслівні суфікси↑ "Правопис суфіксів" \    -УВА- (-ЮВА-), -ОВА- \    1. Суфікс -ува- (-юва-) пишеться в дієсловах: забілювати, керувати, підпорядкувати, розсіювати.    У похідних словах і формах (віддієслівних іменниках та дієприкметниках) суфікс -ува- (-юва-) пишеться тоді, коли на перший голосний цього суфікса не падає наголос: вивершувати — вивершування, вивершуваний; очікувати — очікування, очікуваний; підсинювати — підсинювання, підсинюваний; якщо на перший голосний суфікса падає наголос, то пишеться -ова-: друкувати — друкування; але: друкований; малювати — малювання; але: мальований; підпорядкувати — підпорядкування; але: підпорядкований; риштувати — риштування; але: риштовання, риштований. page35 \    -ОВУВА- \    2. У суфіксі -овува- перший голосний завжди наголошений: завойовувати — завойовування, завойований; перемальовувати — перемальовування, перемальований; скуповувати — скуповування, скуповуваний. \    -ІР- (-ИР-) \    3. Дієслова іншомовного походження, що мають у мові-джерелі суфікс -ір-, в українській мові втрачають цей суфікс у всіх формах: загітувати — загітований, зареєструвати — зареєстрований, інформувати — інформований, сконструювати — сконструйований; але в окремих словах для усунення небажаних омонімів суфікс -ір- (після д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р — -ир-) зберігається: буксирувати (бо є буксувати), парирувати (бо є парувати), полірувати (бо є полювати), репетирувати (бо є репетувати) тощо.    Суфікс -ір- (-ир-) уживається й у дієсловах типу котирувати, лавірувати, марширувати, пікірувати, третирувати. \

Український правопис 

ДІЙСНИЙ СПОСІБ →← ДІЄПРИСЛІВНИК

T: 0.103114819 M: 3 D: 3