E F G I J L І А В Г Д З К Л Н О П Р С Т У Ф Ч Ь 
ДІЄПРИСЛІВНИК
§ 85. Дієприслівник↑ "Правопис закінчень відмінюваних слів" \    1. Дієприслівники теперішнього часу утворюються від основи дієслова теперішнього часу за допомогою суфіксів -учи (-ючи), -ачи (-ячи).    Суфікс -учи (-ючи) виступає в дієприслівниках, утворених від дієслів першої дієвідміни, а суфікс -ачи (-ячи) — в дієприслівниках, утворених від дієслів другої дієвідміни: беруть — беручи, виробляють — виробляючи, ідуть — ідучи, кажуть — кажучи; бачать — бачачи, летять — летячи, сидять — сидячи, сплять — сплячи. \    2. Дієприслівники минулого часу утворюються від основи дієслова минулого часу чоловічого роду за допомогою суфікса -ши (після основи на приголосний) і -вши (після основи на голосний): брав — бравши, купував — купувавши, купив — купивши, налетів — налетівши; приніс — принісши, спік — спікши, став — ставши. \

Український правопис  2018

← ДІЄПРИКМЕТНИКДІЄСЛІВНІ СУФІКСИ →

T: 0.044772445 M: 7 D: 0