ДУЖКИ

§ 123. Дужки[( )]↑ "Найголовніші правила пунктуації" \    У дужки беруться: \    1. Підзаголовки, пояснення іншомовних та маловідомих слів тощо:    Мова і час (Розвиток функціональних стилів сучасної української літературної мови).    Вокатив (кличний відмінок) — форма іменника, що означає особу, до якої звертаються. \    2. Вставні слова та вставні речення, подані як додаткові уваги до тексту (див. ще "§ 118", А, п. 11; "§ 121", п. 14): Там батько плачучи з дітьми (А ми малі були і голі), Не витерпів лихої долі, Умер на панщині!.. (Шевченко). Україно моя! (А на серці тривога). Я не можу про тебе забути ніде (Вс. Швець). \    3. Ремарки в драматичних творах при прямій мові дійових осіб:    Куниця (хапає її руки і притягає до себе, весь тремтячи від хвилювання). Ольго! Ольго, рідна! Ти жива... ти тут... в таку хвилину! (Плаче, цілує її руки).    Ольга (голубить його голову). Ну, годі-бо, заспокойся, бідний... (Кочерга).    Кречет. Під час операції я прошу нікого не пускати. (До Аркадія). Вас я прошу теж не заходити (Повернувся, важко пішов по сходах нагору й зник за дверима...) (Корнійчук). \    4. Фрази, що вказують на ставлення слухачів до слів (промови) якоїсь особи:    (Оплески). (Сміх). (Рух у залі). \    5. Прізвище автора, що стоїть після цитати, наведеної з його творів (див. приклади до п. 3). page180 \    6. Знак питання або знак оклику в цитатах для вияву ставлення автора до наведеного ним матеріалу (див. "§ 116", п. 2; "§ 117", п. 5). Примітка 1. а) Кома, крапка з комою, двокрапка й тире не ставляться (крім поодиноких специфічних випадків) перед відкритою чи закритою дужкою, а тільки після останньої. б) Знак питання, знак оклику та крапки можуть стояти перед закритою дужкою, якщо вони безпосередньо відносяться до слів, узятих у дужки; якщо ці знаки стосуються всього речення, їх ставлять після закритої дужки. Примітка 2. При збігу в реченні внутрішніх і зовнішніх дужок можна в разі потреби застосувати дужки різної форми (круглі та квадратні). При цьому круглі дужки слід ставити в середині квадратних. Примітка 3. Після цитати, за якою йде в дужках посилання на автора та джерело, крапки не ставимо, а переносимо її за дужки. Проте, коли безпосередньо перед прізвищем автора є вже дужки, крапку слід ставити перед посиланням на автора або джерело: Бувало так, що всю напругу свого таланту Рильський збирав у сонет, і в чотирнадцятьох рядках йому вдавалося дати монументальний образ епохи («Знак терезів — доби нової знак») (Павличко). Примітка 4. Після закритої дужки, що нею закінчується речення, ставиться розділовий знак, якого вимагає ціле речення, незалежно від того, який знак стоїть перед закритою дужкою. \

Український правопис 

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ СКЛАДНИХ СЛІВ →← ДРОБОВІ ЧИСЛІВНИКИ

T: 0.107242331 M: 3 D: 3