ДОВГІ ГОЛОСНІ В ПРІЗВИЩАХ ТА ІМЕНАХ

§ 99. Довгі голосні в прізвищах та іменах↑ "Правопис слів іншомовного походження" \    Довгі голосні в прізвищах та іменах, запозичених із фінської та естонської мов, передаються подвоєнням відповідних літер української абетки: Аарне, Куусінен, Тоомінг. \

Український правопис 

ДРОБОВІ ЧИСЛІВНИКИ →← ДИФТОНГИ EI, EU, IJ, EY

T: 0.090474838 M: 3 D: 3