ГРАФІЧНІ СКОРОЧЕННЯ

§ 40. Графічні скорочення↑ "Правопис основи слова" \    Від абревіатур слід відрізняти умовні графічні скорочення, які вимовляються повністю й скорочуються лише на письмі. Графічні скорочення (крім стандартних скорочених значень метричних мір: м — метр, мм — міліметр, см — сантиметр) пишуться з крапками на місці скорочення, при цьому зберігається написання великих та малих літер і дефісів, як і в повних назвах: півн.-сх. (північно-східний), півд.-зах. (південно-західний), Півн. крим. канал (Північнокримський канал).    До найпоширеніших загальноприйнятих скорочень належать такі: \ акад. — академік вид. — видання гр. — громадянин див. — дивись доц. — доцент ім. — імені і т. д. — і так далі і т. ін. — і таке інше і под. — і подібне напр. — наприклад н. е. — нашої ери до н. е. — до нашої ери о. — острів обл. — область оз. — озеро пор. — порівняй, порівняйте проф. — професор р. — рік, річка рр. — роки с. — село, сторінка ст. — станція, сторіччя т. — товариш, том тов. — товариш тт. — товариші, томи \    Слова не скорочуються на голосну, якщо вона не початкова в слові, і на ь. Наприклад, слово селянський може бути скорочене: сел., селян., селянськ. При збігу двох однакових приголосних скорочення треба робити після першого приголосного: стін. календар, ден. норма. При збігу двох (і більше) різних приголосних скорочення можна робити як після першого, так і після останнього приголосного, залежно від структури слова: власноруч. або власноручн. (власноручний), але тільки: власт. (властивий). page71 \

Український правопис 

ГРУПИ ПРИКМЕТНИКІВ →← ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ТА ІНШИХ КРАЇН ДОДАТКОВО

T: 0.114873423 M: 3 D: 3