ВЕЛИКА ТА МАЛА ЛІТЕРИ В РУБРИКАХ

§ 36. Велика та мала літери в рубриках↑ "Правопис основи слова" \    1) З великої літери пишеться перше слово рубрик тексту, якщо кожна рубрика закінчується крапкою:    Сьогодні о вісімнадцятій годині відбудуться загальні збори колективу з порядком денним:    1. Про завдання колективу видавництва у світлі прийнятого Закону про мови.    2. Звіт голови правління осередку Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка.    2) З малої літери пишеться перше слово рубрик, якщо вони відокремлені одна від одної крапкою з комою:    Біологічні механізми Землі вже давно не справляються з лавиноподібним техногенним забрудненням планети. Ситуація ускладнюється швидше, ніж вдається знайти гарантоване рішення. Основні компоненти забруднення сьогодні такі:    — зміна клімату під впливом парникового ефекту;    — виснаження озонового шару Землі;    — кислотне забруднення атмосфери й ґрунтів, хімічне забруднення планети;    — забруднення Світового океану;    — прогресуюче зникнення сотень видів рослин і тварин та збіднення генофонду Землі («Вісник АН України»).    Якщо такі рубрики граматично самостійні та структурно досить розлогі, то вони можуть починатися великою літерою:    Кожен функціональний різновид мовлення має свій набір комунікативно-семантичних інваріантів. У цьому плані видається важливим дослідження таких питань: page57    1. Визначення інвентарю комунікативних типів висловлень (інваріантів) у національній мові.    2. Опис цих інваріантів з опорою на синтаксичну структуру, інтонаційне оформлення й лексико-тематичне наповнення висловлення.    3. Зіставлення цих комунікативно-семантичних інваріантів у слов’янських мовах (З виступу в дискусії). \

Український правопис 

ВКАЗІВНІ ЗАЙМЕННИКИ →← ВЕЛИКА ЛІТЕРА У ВЛАСНИХ НАЗВАХ

T: 0.097335463 M: 3 D: 3