ВЕЛИКА ЛІТЕРА ПРИ ЗВЕРТАННЯХ І В РЕМАРКАХ

§ 35. Велика літера при звертаннях і в ремарках↑ "Правопис основи слова" \    З великої літери пишеться:    а) перше слово після знака оклику, яким відокремлюється звертання: Вітре буйний, вітре буйний! Ти з морем говориш (Шевченко); Нумо до праці, брати! Годі лякатись! На діло святеє Сміло ми будемо йти! (Грінченко);    б) слово, що йде після вигуку або окличного слова, коли вони стоять на початку речення: — Ха-ха! От ловко! (Коцюбинський). Примітка. Якщо вигук стоїть у середині речення, то наступне слово пишеться з малої літери: Ждемо день і другий — гай-гай! — немає Тетяни (Васильченко);    в) ремарки-фрази (подані в дужках), що вказують на ставлення слухачів до слів (промови) якоїсь особи: page56    Слава й честь борцям за вільну незалежну Україну (Тривалі бурхливі оплески. Присутні встають і співають національний гімн) (З газети).    З великої літери пишуться й інші ремарки та посилання, взяті в дужки, що стоять після закінченого речення:    Українська культура з найдавніших часів, навіть у найтяжчі історичні періоди її існування, не була ізольованою від зовнішнього світу (З газети). \

Український правопис 

ВЕЛИКА ЛІТЕРА У ВЛАСНИХ НАЗВАХ →← ВЕЛИКА ЛІТЕРА ПІСЛЯ ДВОКРАПКИ, НА ПОЧАТКУ ЦИТАТИ ТОЩО

T: 0.118583247 M: 3 D: 3