ВЕЛИКА ЛІТЕРА В СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ НАЗВАХ

§ 39. Велика літера в складноскорочених назвах↑ "Правопис основи слова" \    1. Скорочені назви (абревіатури) установ, закладів, організацій тощо, утворені з частин слів, пишуться двояко:    а) з великої літери, якщо ці слова вживаються на позначення установ одиничних: Укрінформ, Укрпрофрада, Укоопспілка;    б) з малої літери, якщо такі слова є родовими назвами: медінститут, облвиконком, райвно, райрада. \    2. Складноскорочені назви, утворені з початкових (ініціальних) букв імен власних і загальних, пишуться великими літерами: АТС, КНР, НЛО, СНД, УРП, УТН. Примітка. Скорочення від загальних назв, які вимовляються як звичайні слова (без вставних звуків), пишуться малими літерами: рагс (до рагсу), неп (під час непу). Такі слова звичайно відмінюються. page70 Так само відмінюються ініціальні скорочення типу БАМ, а їхні закінчення, що пишуться з малої літери, приєднуються до останньої літери абревіатури без будь-якого знака (апострофа, коми): з БАМу, на БАМі, з ВАКу, ВАКом, ТЮГу, ТЮГом. \

Український правопис 

ВЕЛИКА ЛІТЕРА НА ПОЧАТКУ РЕЧЕННЯ →← ВІДМІНЮВАННЯ СЛОВА МАТИ

T: 0.15755292 M: 3 D: 3