АПОСТРОФ У СЛОВАХ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

§ 92. Апостроф у словах іншомовного походження↑ "Правопис слів іншомовного походження" \    1. Апостроф у словах іншомовного походження та похідних від них пишеться перед я, ю, є, ї:    а) після приголосних б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш, р: б’єф, комп’ютер, п’єдестал, інтерв’ю, прем’єр, торф’яний, к’янті, миш’як, кар’єра; П’ємонт, П’яченца, Рив’єра, Ак’яб, Іх’ямас; Барб’є, Б’єрнсон, Б’юкенен, Женев’єва, Ф’єзоле, Монтеск’є, Руж’є, Фур’є;    б) після кінцевого приголосного префікса: ад’юнкт, ад’ютант, ін’єкція, кон’юнктура. \    2. Апостроф не пишеться:    а) перед йо: курйоз, серйозний;    б) коли я, ю позначають пом’якшення попереднього приголосного перед а, у: бязь; бюджет, бюро, пюпітр, мюрид, фюзеляж, кювет, рюкзак, рюш; Барбюс, Бюффон, Вюртемберг, Мюллер, Гюго, Кюв’є, Рюдберг. \

Український правопис 

ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕН →← АПОСТРОФ

T: 0.101537912 M: 3 D: 3