ІНШОМОВНІ ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ

§ 111. Іншомовні географічні назви↑ "Правопис власних назв" \    Про правопис решти іншомовних географічних назв див. розділ «"Правопис слів іншомовного походження"» (§ 86 — 100). Слов’янські географічні назви пишуться відповідно до правил, викладених у "§ 104". \

Український правопис 

АНГЛІЙСЬКІ W ТА TH →← ІНФІНІТИВ

T: 0.103608268 M: 3 D: 3