E F G I J L І А В Г Д З К Л Н О П Р С Т У Ф Ч Ь 
F, PH, TH У СЛОВАХ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ
§ 88. F, Ph, Th у словах іншомовного походження↑ "Правопис слів іншомовного походження" \    F і ph передаються літерою ф: фабрика, факт, фартух, фах, фаянс, федеративний, фейлетон, фігура, форма, фуга, футляр, офіційний, реформа; ефемерний, катастрофа, корифей, фараон, фізика, фізіологія, філософія, флегматик, фонетика, фосфор; Флоренція, Франція; Філіппіни, Фінікія; Лонгфелло, Фірдоусі, Фаон. \    Th залежно від того, як слово узвичаєне в українській мові, передається то літерою ф: арифметика, ефір, кафедра, логарифм, міф, орфографія, пафос, Федір, — то літерою т: бібліотека, ортодокс, ортопедія, театр, теорія; Тадей, Теодор. \

Український правопис  2018

← E, O, EU У СЛОВАХ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯG, H У СЛОВАХ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ →

T: 0.034293518 M: 6 D: 0