ІНФІНІТИВ

§ 83. Неозначена форма дієслова (інфінітив)↑ "Правопис закінчень відмінюваних слів" \    Неозначена форма дієслова закінчується на -ти: глибшати, годувати, годуватися (годуватись), жити, кинути, лізти, нести, пекти, пектися (пектись), ревти, ходити, хотіти. Примітка 1. В усному мовленні, а відповідно й у художній літературі іноді вживаються також скорочені форми інфінітива page116 на -ть, коли перед ним немає приголосного: брать, казать, кинуть, терпіть, ходить. Примітка 2. Про форми із суфіксом -ну- й без нього див. "§ 80", п. 9, прим. 2; там же в прим. 3 див. про постфікс -ся (-сь). \

Український правопис 

ІНШОМОВНІ ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ →← ІМЕННИКОВІ СУФІКСИ

T: 0.171603649 M: 3 D: 3