ЧЕРГУВАННЯ І — Й

§ 12. Чергування І — Й↑ "Літерні позначення звуків" \    Сполучник і та початковий ненаголошений і в ряді випадків чергуються з и у тих же позиціях, що й у — в. \    1. І вживається, щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови:    а) після приголосного або паузи, що на письмі позначається крапкою, комою, крапкою з комою, двокрапкою, крапками, перед словами з початковим приголосним звуком: Нема вже тієї хатини. І я в сивині, як у сні (Павличко); Вірю в пам’ять і серце людське (Б. Олійник);    б) на початку речення: І долом геть собі село Понад водою простяглось (Шевченко); І приковують [гори] до себе очі, і ваблять у свою далечінь імлисту (Коцюбинський). \    2. Й уживається, щоб уникнути збігу голосних:    а) між голосними: У садку співали Ольга й Андрій; Оце й уся врода (Панас Мирний); Квітли вишні й одцвітали (Малицький); page18    б) після голосного перед приголосним: Навчає баєчка великого й малого (Глібов); На траві й квітках росинки, шелестіння й гомін гілки, щебетання й пісня пташки (Щоголів). Примітка. Так само чергується початковий ненаголошений і з й у словах: імення — ймення, імовірний — ймовірний, іти — йти, ітися — йтися (ідеться — йдеться). \    3. Чергування і — й не буває:    а) при зіставленні понять: Дні і ночі; Батьки і діти; Війна і мир;    б) перед словом, що починається на й, є, ї, ю, я: Ольга і Йосип — друзі; І раптом людська тінь майнула. Куди, для чого, хто і як? (Рильський);    в) після паузи: Щось такеє бачить око, І серце жде чогось (Шевченко). \

Український правопис 

ЧЕРГУВАННЯ Е — О ПІСЛЯ Ж, Ч, Ш, Щ, ДЖ, Й →← ЧАСТКИ

T: 0.12205297 M: 3 D: 3