search
E F G I J L І А В Г Д З К Л Н О П Р С Т У Ф Ч Ь 
СПРОЩЕННЯ ГРУП ПРИГОЛОСНИХ
§ 19. Спрощення груп приголосних↑ "Літерні позначення звуків" \    -Ж(Д)Н-, -З(Д)Н-, -С(Т)Н-, -С(Т)Л- \    1. У групах приголосних -ждн-, -здн-, -стл-, -стн- випадають д і т: тиждень — тижня — тижневий; виїздити — виїзний, поїзд — поїзний; лестощі — улесливий, щастя — щасливий; вість — вісник, користь — корисний, честь — чесний, якість — якісний; але в словах: зап’ястний, кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастнути, хворостняк, шістнадцять літера т зберігається. Примітка. У прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження з кінцевим -ст, літера т у групі приголосних -стн- зберігається, хоч відповідний звук і не вимовляється: аванпост — аванпостний, баласт — баластний, компост — компостний, контраст — контрастний, форпост — форпостний. \    -З(К)Н-, -С(К)Н- \    2. У групах приголосних -зкн-, -скн- випадає к при творенні дієслів із суфіксом -ну-: бризк — бризнути, брязк — брязнути, блиск — блиснути, писк — писнути, плюск — плюснути, тріск — тріснути; але: випуск — випускний, виск — вискнути, риск — рискнути. page25 \    -С(Л)Н- \    3. У групі приголосних -слн- випадає л: масло — масний, мисль — умисний, навмисне; ремесло — ремісник. \


Український правопис 

skip_previousСПОЛУЧНИКИСТУПЕНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВskip_next

T: 0.018499026 M: 15 D: 0