E, O, EU У СЛОВАХ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ

§ 91. E, Ö, EU у словах іншомовного походження↑ "Правопис слів іншомовного походження" \    1. Е передається літерою е: екватор, екзаменатор, електрика, енергія, ентузіазм, етап, ідеал, каре, силует, театр, фаетон, філе; Еквадор, Па-де-Кале, Теруель; Есхіл. \    2. Коли іншомовне e (іноді дифтонг ai) на початку слова вимовляється в українській мові як звукосполучення й + е, воно передається літерою є: європеєць, європейський, єгер, єнот, єресь; Ємен, Євпаторія, Євразія, Європа, Євфрат, Єгипет. Також після апострофа, е, і, й, ь пишеться є, а не е: бар’єр, п’єдестал, конвеєр, реєстр, феєрверк, абітурієнт, пацієнт; В’єнна, В’єтнам, Ов’єдо, Трієст, Сьєрра-Леоне; Вандрієс, Дієго, Фейєрбах, Готьє. Але після префіксів і споріднених з ними елементів пишеться е: діелектрик, поліедр, реевакуація, рееміграція тощо. Примітка. У слові траєкторія пишеться є; у словах проект, проекція й под. пишеться е. Oe, Ö, eu передаються літерою е: Гете, Кельн, Вільнев. \

Український правопис 

F, PH, TH У СЛОВАХ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ →

T: 0.067003117 M: 2 D: 2